درباره هاترا

درباره هاترا

تاریخ ملتها آمیخته با باورهایی ست که نگاه به آنها بیانگر زوایای ناپیدای تاریخ و هنر آن مرز و بوم است.
از باورهای مردم ایران باستان اعتقاد به الهه های مادر بوده است. خدا بانوانی که جایگاهی رفیع در سرنوشت مردم زمان خود داشته اند. الهه هایی که ستایش و نیایش آنها نشان دهنده ی شایستگی زن در آن دوران بوده است.
الهۀ بزرگ یا خدای مادر، تجسمی از مادر زمین بود که از خدایان برتر به شمار می آمد. او منشأ تمام زندگی بشری و نیز منبع تمامی غذاها بود. ملکه تجسم یا جایگزین الهه بزرگ بروی خاک بود، به همین دلیل جایگاهی چنین دست نیافتنی داشت.
در دوران هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، ایزد بانوانی همچون آناهیتا، دئنا، چیستا، ارشتات و... اعتقاد مردم زمان خود را رنگ و لعابی خاص داده بودند.
حال امروز نگاه ما از آن چشم انداز اسطوره ای فاصلۀ بسیاری گرفته استف اما هنوز هم می توان به نقش آفرینی یگانۀ جنس مونث در هستی سر تعظیم فرود آورد.
طی چند سال اخیر در این مرز و بوم جایگاه زنان در جامعه دستخوش تغییر شده است. زنان در اجتماع فعال تر و تاثیرگذارتر از گذشته شده اند و زن ایرانی به فکر انتخاب پوشش مناسب توسط خودش افتاده، نه آنچه به او تحمیل شده است.
وضع ظاهری او باید گرد وغبار را از هویت فراموش شده اش بزداید. هویت او با پوشیدن لباسهایی که یادآور جایگاه دست نیافتن بانوی شرقی ست نمایان می شود نه نمایش از آنچه تاریکی و سیاهی را به ذهن القاء می کند.
بانوی ایرانی ذوق را می شناسد، چون آن را تجربه و زندگی کرده، اما باز باید به یاد آورد، دوباره باید خود را باز شناسد تا بسازد آنچه را برایش ویران کردند.
در کنار شما تمام تلاشمان را می کنیم تا تغییری کوچک در دیدگاه بانوی ایرانی نسبت به پوشش خود بوجود آوریم و از تمامی شما دوستان درخواست داریم همراه با ما برای ساختنی وطنی آزادتر و آرامتر قدم بردارید.

با تشکر
مدیریت "هاترا"